St. Paul Gymnas

Ikke fra St. Paul Gymnas?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Glemt FEIDE passord?

Kommer ikke inn på FEIDE?
Gå til: https://login.microsoftonline.com
Der klikker du på "Får du ikke tilgang til kontoen?"
Bruk epostadressen du har fått fra skolen:
([email protected]) som brukernavn. Da kan du velge om du skal få tilsendt en pinkode pr SMS til din telefon,  eller pr epost.


Passord som før. Husk: Min 8 karakterer inkl store +små bokstaver+tall+tegn

04.12.2017 11:28

Velg språk