St. Paul Gymnas

Ikke fra St. Paul Gymnas?

Nyheter

Abonner på denne bloggen

Glemt FEIDE passord?

Kommer ikke inn på FEIDE?
Gå til: https://login.microsoftonline.com
Der klikker du på "Får du ikke tilgang til kontoen?"
Bruk epostadressen du har fått fra skolen:
(brukernavn "at" elev.stpaulgymnas.no) som brukernavn. Da kan du velge om du skal få tilsendt en pinkode pr SMS til din telefon,  eller pr epost.


Passord som før. Husk: Min 8 karakterer inkl store +små bokstaver+tall+tegn

12.11.2017 12:30

Velg språk
Bokmål